Store finder

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Müşteri gereksinimlerini iyi kavramak, bu gereksinimleri en etkin şekilde karşılamak
  • Kaliteli ve fiyat performansı yüksek ürünler sunmak
  • Kuruluş içinde etkin bir bilgi akış sistemini devamlı kılmak
  • Satış sonrası etkin destek hizmeti vermek
  • Çalışanlarımızın sorumluluk ve yetkilerini açık bir biçimde belirlemek
  • Kuruluşun gelişmesine uygun kaynak ve altyapı olanaklarını temin etmek ve düzenli olarak eğitim düzenlemek
  • Çalışanlarının yüksek bir iş bilinci ile faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak
  • Ekip ruhu, katılımcılık ile yaratıcı girişimciliği ilke edinmek
  • Çıktıların ortak eserimiz olacağına inanarak, anlayış birliğini güçlendirerek çalışmak