Store finder

İş Sağlığı ve Güvenlİğİ

Çalışanlarımızın yalnızca fiziksel değil aynı zamanda ruhsal ve sosyal yönden de sağlıklı koşullarda çalışabilmeleri için pro-aktif ve katılımcı bir politika izliyor ve sıfır iş kazası/meslek hastalığı hedefiyle çalışıyoruz. Bu bağlamda, tüm çalışanlarımızın katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları yapılmakta; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere, yetkili kurumlar ve müşterilerimiz tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve İş Sağlığı ve Güvenliği yasal mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmekteyiz.

 

Çevre Polİtİkası

Dünya genelinde iklim krizinin etkilerinin azaltılmasına yönelik kontrol mekanizmaları ve yasal düzenlemeler oluşturulmaktadır. İklim değişikliği konusunda tekstil sektörüne de önemli sorumluluklar düşmektedir. Favori Tekstil Giyim olarak hammaddelerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak gereksiz atık oluşumunu engellemek ve enerji tüketimini minimize ederek çevreye karbon salınımını belli hedeflerle yıllık olarak azaltmak temel çevre politikamızı oluşturmaktadır. Yetkili kurumlar vasıtasıyla tekrar kullanılmak üzere atıkların geri dönüşümüyle çevreye zararın minimize edilmesi sağlıyor, ayrıca boyahanelerimizi denetlenen ve güvenilir firmalardan seçiyoruz.

 

Tedarİk Zİncİrİ

Favori Tekstil Giyim fason üretim veya tedarik söz konusu olduğunda kalite standartları açısından denetime önem verir. Yapılan habersiz saha ziyaretlerinin sıklığı artırılır ve böylece üretimin müşteri standartlarına uyumu garanti edilir.